Điều hòa Multi MISUBISHI inverter 2 chiều SCM40ZJ-S

STT Tên thiết bị Công suất(Btu/h) Giá bán
1 Dàn nóng multi SCM45ZJ-S (nối 2 dàn lạnh) 15,400     19,400,000
2 Dàn nóng multi SCM50ZM-S(nối 3 dàn lạnh) 17,100     21,600,000
3 Dàn nóng multi SCM60ZM-S(nối 3 dàn lạnh) 20,500     23,800,000
4 Dàn nóng multi SCM71ZJ-S(nối 4 dàn lạnh) 24,200     26,200,000
5 Dàn nóng multi SCM80ZM-S(nối 4 dàn lạnh) 27,300     28,800,000
6 Dàn nóng multi SCM100ZM-S(nối 5 dàn lạnh) 34,100     46,000,000
7 Dàn nóng multi SCM 125ZM-S (nối 6 dàn lạnh) 42,700     54,400,000

 

0968.42.0000


dịch vụ seo
data/config_products.php
module_path:modules/products/Detail.php
templates/Adoosite/module_products.php
modules/products/Functions.php
dịch vụ seo